Gummi och Keramiska beläggningar

Med hjälp av gummibeläggning fås en yta som tål slitage och korrosion, vilket förlänger objektets livslängd avsevärt. Utmärkta mekaniska egenskaper mot slitage, stötar, gropar och skavningar. En keramisk beläggning ger en tillräcklig slittålighet för även de mest utmanande tillämpningar. T.ex. rör, tankar, matarkoner och naturligtvis raka ytor kan beläggas med keramik.

Rah-kone betjänar sina kunder med ett mångsidigt beläggningssortiment. Vi väljer typ av beläggning separat för varje objekt tillsammans med kunden. Med detta säkerställer vi ett så lyckat slutresultat som möjligt. Naturgummi finns i hårdheterna Shore A 35-75. Med gummibeläggning får man utmärkta slutresultat även för de mest varierande och utmanande tillämpningar. Det finns bl.a. teflonbelagda gummisorter med en låg friktionskoefficient, som minskar strömningsförluster och vidhäftning av material. Vår verksamhet omfattar tillverkning av de ståldelar som ska beläggas, blästring med stål eller sand, industriell målning samt naturligtvis själva beläggningsarbetet.

Gruvindustri

Beläggning av rör och tankar med gummi eller keramik.

Papperindustri

Underhåll av valsar. Den gamla gummibeläggningen avlägsnas genom svarvning och sandblästring, varefter valsen beläggs på nytt.

Kemisk industri och marinindustri

Gummibeläggning ger en korrosions-förebyggande yta som skyddar stålkonstruk-tionerna mot syror, havsvatten m.m.

Ta kontakt

Rah-kone Piping Oy
Kauppakuja 3
94450 Keminmaa / Finland
+358 40 583 7086
markus.rahkonen(at)rah-kone.fi

Luotettava kumppani tilaajavastuu