Polyuretansprutning

Med ytbeläggning med polyuretan ökar man bl.a. den mekaniska slitstyrkan, korrosionsskyddet mot kemikalier, kan också användas som vattenisolering.

De polyuretaner vi använder har synnerligen god fästförmåga: på stål, betong, aluminium, cement, trä, bitumen, asfalt, bly samt olika slags isolermaterial. Strålande mekaniska egenskaper mot slitage, slag, bucklor och skavningar.

– utomordentlig hållbarhet för värmeväxlingar (-50ºC – +120ºC).

– icke brännbar och kan målas.

Användningsobjekt:

Transportrörsystem, slamrörsystem och rörstudsar, transportöranläggningar inom gruvindustrin, pappersindustrin, i avloppsvattensystem och -reningsverk, i ytbeläggning av behållare, inom skeppsbyggnadsindustrin samt inom byggnadsindustrin som svets- och tätningsmaterial.

– Som korrosionsskydd mot kemikalier:

för havsvatten, ättikssyra, svavelsyra, saltsyra, salpetersyra, demineraliserat vatten, råolja, brännolja, bensin osv.

Rörsystem

Vi erbjuder våra kunder helhetsomfattande ytbeläggningstjänster av rörsystem med polyuretan.

Vi gör produkten från början till slut färdig åt beställaren och vid behov också monterad, dvs. rören svetsas till bestämda dimensioner, stålkuleblästras, rörets inre yta ytbeläggs med polyuretan och den yttre ytan målas.

Garanti för arbetet

Genom ytbeläggningen leds 32000v ström, som uppdagar eventuella porer och fel i ytbeläggningen.

Andra tillverkare har inte motsvarande garanti ens med mindre voltstyrkor.

– Polyuretanlegeringarna är de bästa på sitt område, och de har godkänts bl.a. för kärnkraftverk och Masa-yards rörsystem för havsvatten.

– Polyuretanlegeringarna väljs från fall till fall beroende på de material och kemikalier som är i kontakt.

Ta kontakt

Rah-kone Piping Oy
Kauppakuja 3
94450 Keminmaa / Finland
+358 40 583 7086
markus.rahkonen(at)rah-kone.fi

Luotettava kumppani tilaajavastuu