Service

GUMMI OCH KERAMISKA BELÄGGNINGAR

Kumiointi ja keraamipinnoitukset

Med hjälp av gummibeläggning fås en yta som tål slitage och korrosion, vilket förlänger objektets livslängd avsevärt. Utmärkta mekaniska egenskaper mot slitage, stötar, gropar och skavningar. En keramisk beläggning ger en tillräcklig slittålighet för även de mest utmanande tillämpningar. T.ex. rör, tankar, matarkoner och naturligtvis raka ytor kan beläggas med keramik.

Med ytbeläggning med polyuretan ökar man bl.a. den mekaniska slitstyrkan, korrosionsskyddet mot kemikalier, kan också användas som vattenisolering.

De polyuretaner vi använder har synnerligen god fästförmåga: på stål, betong, aluminium, cement, trä, bitumen, asfalt, bly samt olika slags isolermaterial. Strålande mekaniska egenskaper mot slitage, slag, bucklor och skavningar.

POLYURETANSPRUTNING

Polyuretaanipinnoitus

STÅLKONSTRUKTIONER

Teräsrakenteet ja maalaustyot

I vår företagsprofil ingår industrirörsystem samt montering och svetsning av dem.

Man får också fabrikstjänster och montering av apparatur samt stålkonstruktioner via Rah-Kone.

Rah-Kone Piping Oy:s kundkrets består i huvudsak av kunder inom gruv-, pappers- och stålindustrin.

Rah-Kone erbjuder också sina kunder stålkuleblästringstjänster.

I blästeriet används stålkulor för att avlägsna rost och målarfärg från metalldelar.

Eftersom stålkulorna återanvänds många gånger i blästeriet är de också ett miljövänligt alternativ.

STÅLKULEBLÄSTRING

Teräsraepuhallus

INDUSTRIRÖRSYSTEM

Teollisuusputkistojen asennus ja hitsaus

I vår företagsprofil ingår industrirörsystem samt montering och svetsning av dem

Man får också fabrikstjänster och anläggningsinstallationer och stålkonstruktioner via Rah-Kone.

Rah-Kone Piping Oy:s kundkrets består i huvudsak av kunder inom gruv-, pappers- och stålindustrin.